Welkom op onze site.

Een site voor Gerda en Tinus samen met hun kinderen en hun gezinnen. We zullen proberen bij te houden wat er zoal gedaan en gestudeerd wordt.

fiattinus

Voor de kleinkinderen is er een link naar hun eigen pagina en voor de kinderen zal er op deze beginpagina zo nu en dan iets nieuws verschijnen.

 Laat je verrassen op de websites van de bedrijven waar Jan en Nienke werken. Een lust voor het oog zijn de auto’s bij het transport en veevoederbedrijf van Van Triest in Hoogeveen op www.vantriest.eu

 of

op het bedrijf waar Nienke werkt, waar kilometers stoffen in een animatie te zien zijn bij www.tootal.nl  en dan is er nog de hobby van Nienke n.l. kantklossen. Daarvoor heeft ze zelf prachtige hulpmiddelen gemaakt die je kunt zien en kopen op www.twentshandwerk.nl

Er zijn inmiddels een paar aanpassingen gedaan in de “Esselbruggestamboom” Zo kom je iedere keer weer wat verder. Ik heb nu (een gedeelte van) de tak van mijn oma Esselbrugge erbij gezet. De Scholing kant dus. Vanaf ongeveer 1750. Nog niet zo ver terug dus.

Je vindt wel steeds weer nieuwe verrassingen op internet. Zoals een verslag van een biljartwedstrijd die in 1924 gehouden is in het cafe van mijn grootouders:

18 januari 1924
Minnertsga – Uitslag van den alhier bij Mooijweer gehouden biljartwedstrijd van uitgenoodigde spelers, na loting tusschen de drie overgebleven spelers. Ie prijs S. Bollema, Franeker, A. Smidts Franeker en W. Koopmans, Berlikum.

En een verslag van de vergadering van Dorpsbelang:

29 januari 1925
“Dorpsbelang” vergaderde heden bij Mooijweer. Een vereeniging met plm. 180 leden en geen twintig ter vergadering; de opkomst was dus wel zeer slecht. Uit ’t verslag van den secretaris bleek, dat dit jaar een aanplakbord is geplaatst, waarvan druk gebruik gemaakt wordt. Aan een tweetal verzoeken, gericht aan de Raad dezer gemeente, n.1. het plaatsen van een urinoir en het uitbaggeren van de Minnertsgaastervaart en ’t maken van een wisselplaats in genoemde vaart, is voldaan. enz. enz.

 

En dan nog het kenteken wat werd afgegeven voor de auto van mijn grootvader:

B-5508: Jannes Mooijweer, Minnertsga, gemeente Barradeel. Afgegeven: 14-07-1922 (Nieuw exemplaar afgegeven 23 juli 1923, 18 mei 1928 vervallen/ overig)

Zo is er iedere keer wel wat nieuws. Als er lezers zijn van deze site, die ook wel eens wat vinden, of willen vertellen, laat dat dan a.u.b. weten. Wij plaatsen graag leuke dingen.